PIRKIMO TAISYKLĖS


PIRKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos.

 

1.1. Šios taisyklės yra oficialus teisinis dokumentas, kuriame nustatomos pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir internetinės parduotuvės, svetainių www.ezoterikosmokykla.lt, www.mokymai-renginiai.lt,  www.astrologijosakademija.lt savininko (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, fizinių prekių ir paslaugų (kursai, mokymai, konsultacijos, kiti renginiai) -  toliau Prekės,  įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, bei kitos su Prekių pirkimu-pardavimu internetinėje svetainėje www. ezoterikosmokykla.lt (toliau – Svetainė) susijusios nuostatos (toliau – Taisyklės).

 

1.2. Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi Bendrovės privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

1.3. Pirkėjas pradėdamas pildyti užsakymo formą, privalo susipažinti su Svetainės privatumo politika ir patvirtinti ją, pažymint varnele, prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su privatumo politika“ -  tai yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

 

1.4. Pirkėjui patvirtinus pirkimo Taisykles, susipažinus su pirkimo Taisyklėmis ir sąlygomis, bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis“, yra šalims privalomas teisinis dokumentas.

 

1.5. Pirkti Prekes Svetainėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, tai yra asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai (14-18 metų), tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

1.6. Pirkėjas, užsakymo pateikimo metu pažymėdamas varnele, kad susipažino ir sutinka su pirkimo Taisyklėmis ir sąlygomis, patvirtina, kad remiantis šių Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti Prekes Svetainėje.

 

1.7.Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti Taisykles. Pirkėjas, pirkdamas Prekes Svetainėje,  privalo perskaityti užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles ir sąlygas ir patvirtinti, kad susipažino ir sutinka su pateiktomis Taisyklėmis ir sąlygomis.

 

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas.

 

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja Prekių krepšelį ar Prekės pirkimo užsakymą, nurodo savo asmens duomenis, pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir, susipažinęs bei sutikęs su Prekių pirkimo-pardavimo Taisyklėmis ir sąlygomis - paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

2.2. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui jo užsakytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Prekes ir sumokėti už jas, šiose Taisyklėse ir sąlygose, nurodyta tvarka.

 

2.3. Sutartis įsigalioja, kai Pirkėjas sumoka Pardavėjui pilną užsakymo sumą už Prekes. Tik gavus apmokėjimą už fizines prekes, pradedamas formuoti fizinių prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti fizinių prekių pristatymo terminas.

Fizinių prekių pristatymo terminai, Lietuvos Respublikoje, yra nurodyti prie kiekvienos fizinės prekės aprašymo.

 

2.4. Pirkimo-pardavimo sutartys dėl Svetainėje parduodamų Prekių sudaromos ir vykdomos Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse.

 

3. Šalių teisės bei įsipareigojimai.

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Svetainėje šių Taisyklių, kitose Svetainės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

 

3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas, šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

3.3. Prieš pirkdamas Prekes, Pirkėjas parvirtina, kad yra susipažinęs su Prekių turinio aprašymu, pirkimo Taisyklėmis ir sąlygomis (1.3 ir 1.4 punktai).

 

3.4.  Pirkėjas privalo laikytis nurodytų terminų, kurie aprašyti konkrečiuose Prekių skelbimuose ir informaciniuose laiškuose.

 

3.5.  Pirkėjas privalo užtikrinti, kad siunčiami elektroniniai laiškai pasieks adresatą. Taip pat pasitikrinti savo el. pašto dėžutę, kad joje būtų pakankamai vietos gaunamiems laiškams ir, kad dėžutė yra neperpildyta. Taip pat atidžiai pasitikrinti visą savo elektroninės dėžutės spamą, nes ten kartais patenka informaciniai elektroniniai laiškai. Apie tai papildomai yra informuojama skelbimuose.

 

3.6.  Pirkėjas, įsigijęs Prekę, įsipareigoja laikytis šių reikalavimų:

- fotografuoti, daryti audio/video įrašus, filmuoti paskaitas, kopijuoti, platinti medžiagą, naudoti komerciniais tikslais - griežtai draudžiama.

- Griežtai yra draudžiama kopijuoti informaciją, esančią svetainėse www.ezoterikosmokykla.lt ir www.mokymai-renginiai.lt

- Griežtai draudžiama persiųsti peržiūros grupių nuorodas, medžiagą, informacinius laiškus - tretiesiems asmenims.

Pažeidus šiuos reikalavimus, dalyvis yra vienašališkai ir be papildomų įspėjimų, šalinamas iš kurso peržiūros grupių ir kurso, kuriame dalyvauja.

 

3.7. Visa suteikta medžiaga, informacija yra Pardavėjo intelektualinė nuosavybė.

Pirkėjas naudodamasis el. parduotuve, nurodytomis svetainėmis, įgyjęs Prekes, pripažysta, kad Pardavėjo intelektualinę nuosavybę, saugo galiojantys Lietuvos Respublikos ir Tarptautiniai intelektinės nuosavybės bei kiti įstatymai.

 

3.8. Nurodyti Prekių (kursų, mokymų) peržiūros terminai skelbimuose ir informaciniuose laiškuose yra neperkeliami ir nepratęsiami.

Mokymų peržiūros terminai yra aprašyti Prekių skelbimuose ir informaciniuose laiškuose.

Pirkėjas turi visas galimybes iš anksto susipažinti su Prekių aprašymu.

 

3.9. Fizinės prekės yra siunčiamos per Pardavėjo nurodytą siuntėją.

Pardavėjas pristato Pirkėjui fizines prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų fizinių prekių, o Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku apie užsakytų prekių trūkumą ar pasikeitusi pristatymo terminą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti fizinių prekių pateikimo sąlygas.

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu fizinės prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

 

Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios fizinės prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

3.10. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo nedelsiant kreiptis į Siuntėjo klientų aptarnavimo centrą.

 

3.11. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją - fizinės prekės gavimo dieną - jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos fizinės prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

Fizinės prekės gavimo dieną neatlikus tokių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją.

 

3.12. Pirkėjas, užsiregistravęs Svetainėje, įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, svetainėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

3.13. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje ar Prekių užsakyme pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti arba informuoti Pardavėją,, svetainėje nurodytu elektroniniu paštu. Jeigu Pirkėjas laiku neinformuoja apie pasikeitusius užsakymo duomenys, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės.

 

3.14. Pirkėjas, naudodamasis Svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir sąlygų, aiškiai nurodytų Svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

3.15. Pardavėjas įsipareigoja Svetainėje ir šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis.

 

3.16. Pardavėjas, matydamas, kad Pirkėjas bando kaip nors pakenkti Svetainės, kitų informacinių priemonių  darbo stabilumui ar saugumui, turi teisę nedelsiant apriboti Pirkėjo galimybes naudotis šia Svetaine, taip pat peržiūros grupėmis ir kitomis informacinėmis priemonėmis.

 

3.17. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių ar nuo nenumatytų aplinkybių, negalėdamas laiku įvykdyti Pirkimo užsakymą - pasilieka teisę keisti sąlygas ir laiką, perkelti Pirkimo užsakymą arba nutraukti užsakymą, apie tai informuodamas Pirkėją ir grąžindamas apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

 

4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

 

4.1. Prekių kainos svetainėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

 

4.2. Fizinių Prekių kainos Svetainėje nurodytos, įskaičiavus prekių pristatymo kainą Lietuvos Respublikoje.

 

4.3. Už Svetainėje užsakytas Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos valiuta - eurais. Atsiskaityti už užsakytas Prekes, paslaugas  galima Prekės aprašyme nurodytais apmokėjimo būdais.

 

4.4. Apmokėjimas už Prekes neperkeliamas ir negrąžinamas.

Ši informacija yra aiškiai ir suprantamai nurodyta perkamų Prekių aprašymuose.

Pirkėjas turi visas sąlygas ir galimybes, prieš pirkdamas Prekę, iš anksto susipažinti su šia informaciją.

 

4. Prekių grąžinimas ir keitimas.

 

4.1. Parduotos fizinės Prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos, nuo Pirkėjo apmokėjimo dienos už Prekę. Išpakuota prekė praranda savo prekinę vertę.

Mokestis už Prekes neperkeliamas ir negrąžinamas, nuo Pirkėjo apmokėjimo dienos už Prekę.

Ši informacija yra aiškiai ir suprantamai nurodyta perkamų Prekių aprašymuose ir pirkimo Taisyklėse.

Pirkėjas turi visas sąlygas ir galimybes, prieš pirkdamas Prekę, iš anksto susipažinti su visa informacija, Svetainės nustatyta tvarka, taip pat su pirkimo Taisyklėmis.

Pirkėjas įsigijęs Prekes, patvirtina, kad yra susipažinęs su pirkimo Taisyklėmis (1.3 ir 1.4 punktai) ir neginčijamai su jomis sutinka, taip pat neturi ir ateityje nereikš jokių pretenzijų dėl įgytų Prekių.

 

4.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, perkelti renginių datas.

 

4.3. Mokestis už Prekes (atskaičius bankinius mokesčius), grąžinamas dėl neįvykusio renginio, ar nenumatytų ir nuo Pardavėjo valios nepriklausančių aplinkybių.

 

5. Apsikeitimas informacija.

 

5.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

 

5.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

6. Baigiamosios nuostatos.

 

5.1. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).